Udruge

Udruga Kurenat

Kuturno-zabavna, ekološka i sportska udruga Kurenat osnovana je u listopadu 1998. godine, a ciljevi udruge su djelatno sudjelovanje u očuvanju i promicanju kulturnog, ekološkog i sportskog bića područja Župe dubrovačke, promicanje kulturno-zabavnih, ekoloških i sportskih aktivnosti na području djelovanja Udruge, okupljanje građana, posebice mladeži radi bavljenja kulturnim, ekološkim i sportskim aktivnostima, suradnja sa sličnim udrugama i institucijama radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Kako je uostalom dogovoreno prije 12 godina, zacrtane ciljeve udruga je odlučila ostvarivati organizacijom kulturno-zabavnih priredbi, poticanjem kulturnog stvaralaštva, ekologije i sporta, izvođenjem koncerata s djelima domaćih i stranih skladatelja, izdavanjem brošura i biltena o organiziranim priredbama, ekološkim akcijama, kulturno-zabavnom i sportskom životu Župe dubrovačke. U proteklih osam godina Kurenat je okupio i još uvijek okuplja dvjestotinjak aktivnih članova, no ako u taj broj uključimo i broj našim simpatizera, te svih onih koji na aktivan ili pasivan način sudjeluju u našim akcijama i promocijama, taj broj višestruko je puta veći.

Udruga Kurenat posljednjih nekoliko godina proklamirala se kao istinski lider u promicanju kulturnog i zabavnog aspekta u našoj Općini, i to organiziranjima nezaboravne Župske olimpijade, višegodišnjim organiziranjima koncerta Puntižela, tradicionalnim krosom kroz Župu dubrovačku, te ostalim akcijama.

Istaknute novosti

Iz galerije...

udruga Kurenat
udruga Kurenat
logoZTK

Kontakt

Kulturno zabavna, ekološka i sportska udruga Kurenat
Vukovarska 44, Srebreno
20207 Mlini

www.udrugakurenat.hr
 

Copyright © 2010 - Zajednica tehničke kulture Dubrovnik, HR Terms Of Use  · Privacy Statement