Udruge

O nama

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE udruženje je udruga tehničke kulture, strukovnih saveza udruga tehničke kulture i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe tehničke kulture. Zajednica tehničke kulture i njene članice su neprofitne udruge građana. 

Zajednica koordinira poslove i zadatke udruženih članica tehničke kulture, širi interes za tehničku kulturu među djecom, mladima, radnim ljudima i građanima te podržava i animira rad članica. Organizira akcije, manifestacije i natjecanja iz svih grana tehničke kulture.

Osmišljava i priređuje: predavanja, škole, okrugle stolove, izložbe i slične vidove edukacija svog članstva. Potiče inovatorstvo i stvaralaštvo koje doprinosi unapređenju i širenju tehničke kulture. Zajednica podupire osnivanje novih udruga tehničke kulture kada za to postoje potrebe.

Zajednica tehničke kulture grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije pravni je slijednik Narodne tehnike Saveza organizacija tehničke kulture općine Dubrovnik od 1995.godine. U svom sastavu ima 31 udrugu iz gotovo svih djelatnosti tehničke kulture.

Copyright © 2010 - Zajednica tehničke kulture Dubrovnik, HR Terms Of Use  · Privacy Statement